قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی
 
آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۸۷ توسط  مهندس ش.ا

 

6

 

 

اپیدرم

اپیدرم لایه بیرونی در همه اندامها از ریشه تا دانه می‌باشد. از لحاظ عملکررد و مورفولوژی بافت متنوعی است به عبارت دیگر بافت مرکب است. که سلولهای آن وظایف متعددی دارند. سلولهای اپیدرمی سلولهای پارانشیمی تخصص یافته هستند که زنده‌اند ولی دارای واکوئل و فاقد کلروپلاست و دارای لوکوپلاست. واکوئل ممکن است رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد(مثلا در فلس پیاز). اپیدر گیاهان آبزی و سایه دوست کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام می‌دهند.

سلولهای اپیدرم در برش عرضی مسطح و مستطیلی شکل‌اند. ولی اپیدر دمبرگ و برخی دیگر از اندامها ممکن است کشیده و طویل با‌شد. اپیدرم مکن است در سراسر زندگی گیاه باقی بماند حتی در گیاهانی که رشد ثانویه دارند ولی در بیشتر گیاهان اپیدرم با پریدرم جایگزین می‌شود. اپیدرم معمولا از یک لایه سلول تشکیل یافته ولی گاها دیده می‌شود که چند لایه می‌شود. این اپیدرم چند لایه بر اثر تقسیمات پری‌کلینال (تقسیمات موازی با سطح) بوجود می‌آید که در این صورت لایه بیرونی ماند اپیدرم یک لایه عمل کرده و لایه‌های درونی وظیفه ذخیره بر عهده داشت.

پریدرم

پریدرم بافت محافظ پیکر ثانویه گیاه است ‌که جایگزین اپیدرم می‌شود و در اندامهاییکه رشد ثانویه دارند دیده می‌شود. تشکیل پریدرم در ریشه‌ها و ساقه‌های بازداندگان و دو لپه‌ایها یک پدیده عادی است. پریدرم پس از فعالیت کامبیوم آوندی و تولید مقداری بافت آوندی ثانویه تشکیل می‌شود. برگها معمولا این بافت را ندارند. در قطعات گاها و میوه‌ها گاهیپریدرم تشکیل می‌شود ولی متفاوت از پریدرم ریشه و ساقه . پریدرم در محل ضخم همه اندامها تشکیل می‌شود. پریدرم بافت مرکب است و شامل سه بخش فلم (چوب پنبه) – فلوژن ( کامبیوم چوب پنبه) و فلودرم.

فلوژن

فلوژن یا کامبیوم آوندی مریستم جانبی است. قطر اندام را افزایش می‌دهد. و کلا از تمایززدایی ر بافتهای بالغ حاصل می‌شود. فلوژن به درون فلودرم تولید می‌کند و به طرف بیرون فلم تولید می‌کند. فلوژن فلم را بیشتر از فلم تولید می‌کند. فلوژن برخلاف کامبیوم آوندی یک بار فعالیت می‌کندبه مدت چند هفته سپس غیر فعال می‌شود.

فلم

فلم یا چوب پنبه مانند فلوژن در برش عرضی مستطیلی‌اند و فشرده قرار گرفته‌اند. سلولها دیواره ثانویه دارند و پس از تشکیل دیواره ثانویه سلول می‌میرد و پر از هواست. دیواره ثانویه روی دیواره اولیه تشکیل می‌شود. دیواره اولیه پکتو سلولوزی است. روی دیواره لایه‌های متناوبی از سوبرین یا چوب پنبه و موم رسوب میی‌کند و دیواره ثانویه را تشکیل می‌دهد. سلولهای چوب پنبه کاملا نفوذ‌ ناپذیرند (به آب و گاز‌ها) علاوه بر کاهش تبخیر این سلولها گیاه را در برابر عوامل بیماری‌زا حفظ می‌کند. (1)

 

 

مواد و وسایل:

1-    میکروسکوپ نوری

2-    لام

3-    لامل

4-    پنس

5-    تیغ

6-     قطره چکان

7-    آب مقطر

8-    آب ژاول

9-    استیک اسید

10-                      آبی متیلن(بلودومتیلن)

11-                      لوگل

12-                      شیشه ساعتی

13-                      برگ تره

14-                      برگ کاهو

15-                      برگ بید

16-                      برگ خرزهره

17-                      ساقه آقطی

 

روش کار¤

به طور کلی شامل مشاهده اپیدرم: در برگ تره ،برگ کاهو،برگ بید، برگ خر زهره و مشاهده پریدرم در ساقه آقطی می باشد.

در این آزمایش فقط ساقه آقطی نیاز به رنگ آمیزی دارد و بقیه نمونه ها را می توان با اضافه نمودن آب مقطر یا لوگل مشاهده نمود. برای تهیه نمونه هایمان باید برش عرضی بگیریم.

قسمت اول: تهیه نمونه از برگ تره و مشاهده آن

            برای تهیه نمونه که همان اپیدرم باشد از برگ تره آن را از روی خطی که در وسط دارد پاره می کنیم تا لایه ی بی رنگی باقی بماند. این لایه بی رنگ همان اپیدرم تره است، این لایه را بریده و بر روی لام قرار میدهیم و به آن قطره ای آب یا لوگل اضافه می نمائیم(ترجیحاً لوگل استفده می نمائیم) و در حالی که لام را در دست چپ گرفته ، لامل را با دست راست روی آن قرار می دهیم. حال نونه حاصل را روی صفحه میکروسکوپ ، زیر عدسی های سیئی قرار میدهیم. شکلی که مشاهده می شود سلول های ریز لوزی شکل است که سلول های نگهبان و روزنه در امتداد یکدیگر قرار گرفته اند. رنگ سبزی که دیده میشود ناشی از وجود کلروپلاست در این برگ است.

 

قسمت دوم: تهیه نونه از برگ کاهو و مشاهده آن

            برای تهیه نمونه از برگ کاهو بهتر است که از بخش های سبز رنگ و بدون رگ برگ لیه ی برگ استفاد کنیم. باری جدا کردن اپیدرم از برگ کاهو همانند برگ تره عمل می کنیم یعنی برگ را از قسمت تویف شده پاره کرده و بخش

 بی رنگ آن را جدا می نمائیم . سعی میکنیم چند نمونه تهیه کنیم. حال اپیدرم حاصله را روی لام قرار داده و قطره ای آب مقطر یا لوگل (ترجیحاً لوگل) به آن اضافه می نمائیم ودر حالی که لام در دست چپ قرار دارد لامل را روی آن قرار می دهیم و روی صفحه میکروسکوپ،زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم و به مشاهده می پردازیم.این نمونه در زیر میکروسکوپ همانند همان برگ تره مشاهده می شود با این تفاوت که سولهای بزرگترند و روزنه ها نا منظم تر هستند.

 

قسمت سوم : تهیه نمونه از برگ بید و مشاهده آن

            برای تهیه نمونه از برگ بید لازم است که از دوقطعه کائوچو(یونولیت) استفاده نمائیم. و بهتر است تهیه نمونه ازوسط برگ باشد.به این ترتیب که برگ را بین دو قطعه کائوچو قرار میدهیم. بوسیله تیغ برشی در سطح ایجاد کرده تا سطح برای نمونه برداری کاملاً صاف گردد. حال بوسیله تیغ برش هایی بسیار نازک در سطح ایجاد کرده و نمونه برمی داریم.(سعی می کنیم تعدادی برش تهیه نمائیم). رش های حاصل را روی لام قرار داده  به آن قطره ای لوگل یا آب مقطر(ترجیحاً لوگل )می افزائیم. حال در حالی که لام را در دست چپ گرفته ایم لامل را با دست راست روی آن قرار می دهیم. اکنون نمونه ما حاضر است که آن را روی صفحه میکروسکوپ و زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم. و در آن به ماهده بشره تک ردیفه، دست چوب وآبکش، سلول های انتقالی(پل های انتقالی) بین چوب وآبکش و مزوفیل نرده ای قابل مشاهده است.

 

قسمت چهارم: تهیه نمونه از برگ گیاه خرزهره و مشاهده آن

            برای تهیه نمونه از برگ خر زهره نیز لازم است که از کائو چو استفاده نمائیم. به این صورت که برگ را بین دوقطعه کائوچو قرار داده و در سطح آن برشی ایجاد کرده تا سطح برای نمونه برداری کاملاً صاف گردد. اکنون بوسیله تیغ برش های از سطح عرضی این برگ می گیریم.(باید توجه داشته باشیم که این برش های نیز باید نازک باشد)حال برش حاصله را برو روی لام قرار داده و قطره ای آب مقطر به آن می افزائیم. حال در حالی که لام را در دست چپ گرفته ایم عمل لامل گذاری را با دست راست انجام می دهیم. نمونه حاصل را بر روی صفحه میکروسکوپ و زیر عدسی های شیئی قرار می دهیم.از مهمترین ویژگی هایی که می بینیم عبارتند از: وجود بشره چند ردیفه،لایه ضخیم کوتیکولی،به خصوص وجود غار هایی همراه با بازوهایی درون آن است.

 

قسمت پنجم : تهیه نمونه از ساقه آقطی و مشاهده آن

            براي تهيه نمونه از ساقه آقطي نيز از كائوچو استفاده مي نمائيم. با اين تتوت كع ابتدا در كائوچو ها شكاف هايي ايجاد مي نمائيم تا ساقه بدون فشار بين دو قطعه قرار گيرد. پس از تهيه برش هاي عرضي به ترتيب زير عمل مينمائيم:

 

 

 

 


 

 

 

حال پس از تهيه برش ها و رنگ آميزي آن ، آنها را روي لام قرار داده ودر حالي كه لام را در دست چپ گرفته ايم لامل را بادست راست روي آن قرار ميدهيم. اكنون نمونه حاصل را روي صفحه ميكروسكوپ و زير عدسي هاي شيئي قرار مي دهيم. در اين مشاهده ما بشرهچند رديفه ، چوپ پنبه و سلول هاي اپيدرمي در حال كنده شدن را مشاهده مي نمائيم.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک