قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی
 
آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ توسط  مهندس ش.ا

هدف

تشخيص گروه هاي عاملي

 

مقدمه و تئوري

تعيين گروه هاي عاملي يکي از مراحل شناسايي ترکيبات آلي است.

آلدئيد ها و کتون ها داراي گروه عاملي کربونيل مي باشند.

گروه کربونيل يک گروه غير اشباع و قطبي مي باشد که ميتواند تحت تاثير معرف هاي نوکلئوفيل واقع شده و واکنش هاي افزايشي روي آن صورت گيرد.

معرف 2 و 4 دي نيتروفيل  هيدرازين ترکيبي نوکلئوفيل است . زيرا زوج الکترون غير پيوندي روي اتم نيتروژن قرار دارد. اثر واکنش بين اين ماده و آلدئيد ها يا کتن ها رسوب زرد،  نارنجي و يا قرمز توليد مي شود.

حال بايد آلدئيد را از کتون تشخيص داد. آلدئيد ها به آساني حتي به کمک اکسيد کننده هاي ضعيف مثل  يونهاي فلزي  Ag+  و Cu+  به اسيد يا نمک اسيد آلي اکسيد مي شوند. درر حاليکه کتون ها به آساني اکسيد نمي شوند.

به طور کلي با 4 واکنش مي توان بين اين دو تميز قائل شد:

واکنش با معرف Schiff : اين معرف حاوي رزانيلين هيدروکلريد و دي اکسيد گوگرد است . آلدئيد ها با آن محصولي به رنگ صورتي توليد مي کنند . در حاليکه کتونها بي تاثيرند.

واکنش Fehling  : معرف فهلينگ داراي سولفات مس، اسيد سولفوريک رقيق، هيدروکسيد سديم و تاترات سديم پتاسيم است. آلدئيدها توليد محصولي به رنگ زرد يا قرمز مي کنند.

تست يدو فرم: در اين تست از مخلوطي از هيدروکسيد سديم و معرفي که داراي يد است استفاده مي شود. متيل کتونها با اين واکنش توليد رسوبي زرد رنگ مي کنند.

تست تولن: به محلول نيترات نقره آمونياکي در محيط قليايي معرف توان گويند. تنها آلدئيد ها معرف تولن را احيا کرده و جلايي نقره اي به ظرف آزمايش مي دهند. در اين تست يونهاي نقره تبديل به اتمهاي آن شده که بعد از چسبيدن به جداره ظرف توليد آيينه مي کنند. آلدئيد به نمک اسيد آلي اکسيد مي شود.

 

 

 

مواد و وسائل لازم

3 ماده مجهول، معرف هيدرازين، معرف Tollen، پيپت، پوآر، لوله آزمايش 3 عدد. 

 

 

روش کار

تست دي نيتروفنيل هيدرازين:

طرز ساخت معرف: 0.25 گرم دي نيتروفنيل هيدرازين  را در مخلوطي از 42 ميلي ليتر اسيد کلريدريک غليظ و 50 ميلي ليتر آب مقطر حل کنيد، سپس محلول را سرد کرده حجم آن را با آب مقطر به 250 ميلي ليتر برسانيد.

2 قطره از نمونه را به 3 ميلي ليتر معرف دي نيترو فنيل هيدرازين اضافه نموده، تکان دهيد، اگر رسوبي مشاهده نشد به مدت 5 تا 10 دقيقه صبر کنيد. رسوب کريستالي معرف حضور ترکيبي با گروه عاملي کربونيل است.

تست تولن :

طرز تهيه معرف تولن: 3 سي سي محلول نيترات نقره 5 % را در يک لوله آزمايش بسيار تميز ريخته و به آن 2 قطره هيدروکسيد سديم  10% اضافه کنيد. در اثر اين عمل رسوب قهوه اي رنگ Ag2O  حاصل مي شود. به آرامي و قطره قطره محلول آمونياک 2% اضافه کنيد و حين اين عمل لوله آزمايش را تکان دهيد تا تمامي رسوب حل شده و محلول شفاف بدست آيد که همان معرف تولن است.

روش تست: به لوله آزمايش که حاوي 3 قطره مجهول است 1 سي سي معرف تولن اضافه کنيد. حين اين عمل لوله را تکان دهيد. بمدت چند دقيقه لوله را در راک قرار دهيد. اگر در جداره لوله آزمايش جلاي نقره اي ظاهرشد نمونه مورد نظر آلدئيد است.

 

مشاهدات و نتايج

بعد از انجام مراحل گفته شده در روش کار ابتدا آزمايش مربوط به شناسايي کتون و آلدئيد را از ساير مواد توسط معرف هيدرازين انجام داديم که از بين سه ماده مجهول دو ماده کتون و آلدئيد شناخته شد، که هنوز مشخص نمي باشد که کداميک آلدئيد است و کداميک کتون.

حال نوبت به شناسايي آلدئيد و کتون از يکديگر مي باشد. در اين مرحله از معرف Tollen استفاده کرديم. بعد از اضافه کردن معرف به مواد بايد يکي از آنها به حالت نقره اي در آيد و فرم آينه اي در لوله آزمايش به خود بگيرد. لوله آزمايشي که محتويات درونش به اين فرم درآمد حاوي آلدئيد بوده و لوله آزمايش ديگري حاوي کتون بوده است که اين حالت مشاهده شد.

البته باتوجه به اينکه اسامي مواد بر روي ظروف آنها نوشته شده بود مشخص شد که از بين 3 ماده( الکل، استون، استالدئيد) دوماده يعني استالدئيد و استون به مرحله معرف Tollen رفتند و الکل حذف گرديد. پس لوله اي که به رنگ نقره اي رسوب داد حاوي استالدئيد بود و لوله اي که به اين حالت در نيامد حاوي استون بوده است.  

  

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک