قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی
 
آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۸۷ توسط  مهندس ش.ا

 

8

 

مقدمه

 

از مجموع چند بافت یک اندام پدید می‌آید. در گیاهان دانه‌دار اندامهای رویشی و زایشی وجود دارند. اندامهای رویشی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و اندامهای زایشی شامل گل ، میوه و دانه است. ریشه و ساقه را از آن جهت اندامهای رویا می‌نامیم که با جذب آب و نمکها و انجام فتوسنتز سبب ماده سازی ، رشد و رویش گیاه می‌شود. در گیاهان دانه‌دار محصول فعالیت اندامهای زایا تشکیل سلول تخم و سپس دانه است.


ریشه

به استثنای خزه گیان و چند گونه از نهانزادان آوندی که فاقد ریشه‌اند در بقیه گیاهان این اندام به شکلهای مختلف وجود دارد. در ریشه و ساقه نهاندانگان دولپه‌ای دو نوع ساختار ممکن است وجود داشته باشد. ساختار نخستین و ساختار پسین. ساختار نخستین ، ساختمانی است که در ابتدا در ریشه و ساقه وجود دارد و ساختار پسین ، ساختاری است که در نتیجه رشد قطری ساقه و یا ریشه در این اندامها بوجود می‌آید. در واقع در گیاهان چوبی (غیر علفی) در نتیجه رشد و نمو قطری ، بافتهای جدیدی ساخته و به بافتهای قبلی ضمیمه می‌شود. این بافتهای جدید در مجموع ساختار پسین نامیده می‌شود. رشد پسین ریشه مربوط به فعالیت دو لایه زاینده کامبیوم و فلوژن است.

نقش ریشه

نقش اصلی ریشه در زندگی گیاه ، جذب آب و نکهای کانی و نگاهداری گیاه در خاک است.

انواع ریشه

بر حسب منشا تشکیل ریشه دو نوع ریشه راست و افشان تشخیص داده می‌شود. اگر منشا ریشه ، ریشه‌چه گیاه نباشد، چنین ریشه‌ای را نابجا گویند. ساختار ریشه در ارتباط با نقش آن تغییر می‌کند و در نتیجه انواع ریشه ایجاد می‌شوند که عبارتند از: ریشه‌های ذخیره‌ای یا غده‌ای، ریشه‌های هوایی (مانند ریشه‌های نگاهدارنده ، ریشه‌های بالارونده یا چسبنده) ، ریشه‌های انگلی و ریشه‌های تنفسی.

آناتومی ریشه

ساختار بیرونی ریشه در پایین بخش تارهای کشنده به‌ ترتیب از بالا به پایین عبارتند از: منطقه نمو ، منطقه مریستمی و کلاهک . در دو‌لپه‌ایها ، بافتهای مختلف ریشه از تکثیر سه یاخته بنیادی تشکیل می‌شوند. در بازدانگان ، بافتها از تکثیر دو یاخته بنیادی و در تک‌لپه‌ایها از تکثیر پنج گروه یاخته بوجود می‌آیند.

¥مواد و وسایل:

1-    میکروسکوپ نوری

2-    لام

3-    لامل

4-    پنس

5-    تیغ

6-     قطره چکان

7-    آب مقطر

8-    آب ژاول

9-    کارمن

10-                      استیک اسید

11-                      آبی متیلن(بلودومتیلن)

12-                      ریشه گیاه باقالا

13-                      ریشه گیاه زنبق

14-                      شیشه ساعتی

¤ روش کار

 

            به طور کلی شامل مشاهده ساختار ریشه در گیاهان دولپه و تک لپه می باشد که به منظور مشاهده گیاه دولپه ریشه باقالا و مشاهده ریشه تک لپه ریشه زنبق انتخاب شده می باشد. برای رنگ آمیزی آوند چوب از آب متیلن و برای رنگ آمیزی 

سایر آوند ها و سایر بخش های از کارمن استفاده می نمائیم . به همین منظور رنگ آمیزی مضاعف انجام می دهیم که به شرح زیر است:

 

 

 

قسمت اول تهیه برش و مشاهده ریشه باقالا

 

            به منظور تهیه برش از ریشه باقالا از کائوچو(یونولیت) استفاده می نمائیم به این ترتیب که ابتدا بوسیله تیغ کائوچو را به دوتکه تقسیم می نمائیم. سپس بوسیله تیغ در هرفطعه به اندازه نصف قطر ریشه برش ایجاد کرده و ریشه را بین دو قطعه قرار می دهیم. از مقطع عرضی ریشه برش می گیریم. باید توجه داشته باشیم که برش ها باید نازک باشند. (سعی می کنیم 2 و3 برش اول را استفاده ننمائیم). حال برش ها را طبق مراحل رنگ آمیزی که در چارت بالای صفحه آمده رنگ آمیزی

می کنیم: آب مقطر ، آب ژاول(10 تا 15 دقیقه) ، آب مقطر ، اسید استیک(30 تا60 ثانیه) ، آب مقطر، کارمن،آب مقطر، آبی متیلن(30 تا 60 ثانیه) ، آب مقطر . اکنون برش های برای نمونه گیری حاضر هستند. برش ها را روی لام قرار داده و یک قطره آب مقطر به آنها اضافه می نمائیم. اکنون در حالی که لام در دست چپ قراردارد لامل را با دست راست روی آن قرار می دهیم. نمونه حاصل را به منظور مشاهده روی صفحه میکروسکوپ و زیرعدسی های شیئی قرار میدهیم و به شماهده یم پردازیم. در این نمونه می توانیم : تار های کشنده ، اپیدرم ، آوند های چوب وآبکش که به صورت یک در میان قرارگرفته اند به اضافه مغز ریشه را ببینیم.

 

 

قسمت دوم تهیه برش و مشاهده ریشه زنبق:

 

            به منظور تهیه برش از ریشه زنبق نیز از یونولیت استفاده می کنیم. به ای نرتیب که ابتدا یک قطعه کائوچو(یونولیت) را بوسیله تیغ به دوقسمت تقسیم کرده سپس با استفاده از تیغ برش هایی به اندازه نصف قطره ریشه زنبق در آنها ایجاد کرده و ریشه را بین دو قطعه کائوچو(یونولیت) قرار می دهیم . حال با استفاده از تیغ برش هایی نازک از سطج نمونه بر می داریم.(در این نمونه گیری نیز سعی می کنیم مانند سایر نمونه گیری ها از چند برش اولیه استفاده ننمائیم.)

حال برش های تهیه شده ر اطبق مراحل زیر رنگ آمیزی می کنیم:

: آب مقطر ، آب ژاول(10 تا 15 دقیقه) ، آب مقطر ، اسید استیک(30 تا60 ثانیه) ، آب مقطر، کارمن،آب مقطر، آبی متیلن(30 تا 60 ثانیه) ، آب مقطر .

 اکنون برش های برای نمونه گیری حاضر هستند. برش ها را روی لام قرار داده و یک قطره آب مقطر به آنها اضافه

 می نمائیم. اکنون در حالی که لام در دست چپ قراردارد لامل را با دست راست روی آن قرار می دهیم. و نمونه بدست آمده را را صفحه میکروسکوپ ، زیر عدسی های شیئی قرار میدهیم و به شماهده می پردازیم. در این نمونه ما می توانیم:

اپیدرم، پارانشیم ، آندودرم ، آوند های چوب وآبکش و وسل ها را در ریشه تک لپه ای زنبق مشاهده نمائیم.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک